Thursday, April 29, 2010

Iov 19:25

“Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica la urmă pe pămînt.”

Monday, April 26, 2010

Luca 19:10

“Pentrucă Fiul omului a venit să caute şi să mîntuiască ce era pierdut.``”

Sunday, April 25, 2010

Evrei 7:25

“De aceea şi poate să mîntuiască în chip desăvîrşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentrucă trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.”

Saturday, April 24, 2010

Coloseni 1:27-28

“cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvîrşit în Hristos Isus.”

Friday, April 23, 2010

1 Petru 1:18-19

“caci stiti ca nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ati fost rascumparati din felul desert de vietuire, pe care-l mosteniserati de la parintii vostri, ci cu singele scump al lui Hristos, Mielul fara cusur si fara prihana.”

Thursday, April 22, 2010

Romani 14:11

“Fiindcă este scris: ,,Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.``”

Wednesday, April 21, 2010

Romani 1:20

“În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi;”